Vilkår og betingelser

LES VILKÅRENE OG BETINGELSENE  NØYE!

Disse standardvilkår og betingelser gjelder for alle salg av varer og tjenester mellom Batai Banner & Reklame og enhver person eller et selskap som aksepterer vilkårene eller tjenester som selger leverer til bestilleren i samsvar med disse betingelse.

Pris

Våre priser er nettopriser, 25% MVA , ferdigstilling og frakt er ikke inkludert! Vi forbeholder oss retten til å endre produktdata og priser fortløpende uten varsler. I prisen inngår ikke merarbeid eller omkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnmaterialet er ufullstendig eller mangefult. Meromkostninger som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives kunden. Meromkostninger til materiell /råvarer som er spesielt innkjøp for en ordre og som blir overflødig fordi kunde endrer sin ordre etter at avtale er inngått.

Tidsfrist for arbeid

fra mottak / aksept av utskriftsklar grafikk, eller i tilfelle bevis, varierer det avhengig av retur av signert bevis, type og mengde av produktet og tjenesten.

Grunnleggende informasjon

Eventuelle endringer / endringer mottatt fra kunden kun via e-post eller kan gjøres skriftlig. Muntlige endringer må også bekreftes skriftlig av kunden, med angivelse av prosjektnummer. Hvis arbeidet for det bestilte produktet inkluderer eksternt installasjonsarbeid (f.eks. Installasjon, emballasje, individuell levering osv.) I tillegg til trykkearbeidet, må værforholdene tas i betraktning. Uventede kostnader som kan oppstå på grunn av eksterne faktorer, bæres av kunden vi avgjør etter konsultasjon, som vil bli lagt til prisen på bestillingsskjemaet.

Grafikk

Hvis kunden leverer trykksklar grafikk som kan mottas i følgende formater. Programmer: Adobe Illustrator (.ai) – Photoshop (.pdf, Tiff), lagre: PC og IKKE Macintosh, oppløsning: 1: 1 sideforhold minimum 200 dpi. . Angi størrelsen (bredde x høyde) i filnavnet under 20 Megabyte-størrelsen, og send navnet på prosjektet via e-post. For mer informasjon, les følgende lenke: https://www.bbanner.no/grafisk-design/

Kunden anerkjenner betingelsene for de grafiske parametrene beskrevet ovenfor. Hvis den innsendte grafikken ikke oppfyller minimumskravene for utskrift, vil vi ikke skrive ut det bestilte produktet, og personalet vårt vil kontakte deg.

Batai Banner & Reklame er ikke ansvarlige for trykkfeil og mangler som kunden ikke har rettet i korrektur! Hvis nøyaktig fargenøyaktighet i henhold til bildemanualen eller andre prinsipper er viktig, vil vi utarbeide et utvalg for inspeksjon, NOK 800 + moms, hvoretter vi starter den faktiske produksjonen. Hvis ikke dette, anses fargeinnstillingene vi bruker og kan tolkes fra grafikken som akseptable.

Grafisk design

Hvis du ikke har grafikk som er klar for utskrift, står vårt utdannede grafikkteam til din disposisjon. Timegebyret for grafisk design er NOK 550 + MVA, operatørgebyret er NOK 250 + MVA. Under planleggingen vil endringer bli diskutert med deg via e-post. Ved bestilling over NOK 20 000 + MVA er den første timen gratis. I den videre perioden er endring gebyrlagt, i en form som er avtalt på forhånd i henhold til timepris for grafisk design. Arbeidstiden til endringene,vil bli inkludert i en svar-e-post med noen endringer. Bestilling eller godkjenning av endringer betyr også å godta den aktuelle arbeidstiden.

Informasjon om trykking og plassering

Utskriftens art varierer for forskjellige typer medier, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle resulterende forskjeller i utskriftskvaliteten. Når det gjelder prefabrikkerte produkter, defineres prefabrikasjonsmetodene av kunden på bestillingsskjemaet. Hvis plasseringen utføres av vårt firma, så ber vi om et nettstedsbilde, en visuell plan eller en tegning for riktig og nøyaktig plassering når du bestiller!

Faktureringsinformasjon

Delsummene i tilbudet er uten MVA, og det endelige beløpet inkluderer også bruttobeløpet. Refusjon forfaller på et forhåndsbestilt tidspunkt personlig på vårt kontor eller ved levering hos vår leveringskollega. Hvis du vil betale beløpet ved bankoverføring, kan kunden gjøre det ved forskuddsbetaling mot en elektronisk faktura. Faktureringsinformasjon fylles ut av kunden på bestillingsskjemaet. Ved manglende betaling i tide, Civil Code. dobbelt så høy forsinkelsesrente i henhold til

Alle våre nye kunder må betale 100% på forhånd. Fakturaen blir utstedt umiddelbart etter mottak av bestillingsskjemaet, og produktet vil bli produsert når beløpet er mottatt.

Batai Banner& Reklame er leverandør, og ved mottakelse kan ikke mottakeren betale varene på forhånd avtalt måte, kan han returnere dem og han har rett til å belaste kunden samme pris som leveringskostnaden. Batai Banner& Reklame skal ikke holdes ansvarlig for ikke-realisert betaling på grunn av kundens feil ved mottakelse, uavhengig av om produkt- / tjenesteinformasjonsinnholdet ville være eller ville ha vært aktuelt dagen etter levering. Hvis det under levering / mottak viser seg at faktureringsadressen endres, vil vi utstede en ny faktura, dette kvalifiserer ikke som en kunde- eller tjenesteleverandørfeil.

Inntil betaling av produserte produkter og tjenester leveres produktet eller tjenesten av Batai Banner & Reklame s eiendom!

Informasjon om levering og transport

Hvis nøyaktig tid / minutt eller varighet ikke er angitt i bestillingsfristen, er levering gyldig til 16.00 på leveringsdagen på bestillingsskjemaet, eller 16.00 mandag-torsdag, til 13.00 på fredager. Leveringskostnader for en annen tid som ikke er inkludert i bestillingsskjemaet – skal bæres av kunden.

Normal produksjonstid er oppgitt på den enkelte vare, og regnes fra det tidspunkt godkjent korrektur foreligger, eller nødvendig grunnlagsmateriell er mottatt fra kjøper. Selger skal så snart som mulig underrette kjøper om forhold som medfører forsinkelse av levering. Krav om erstatning for forsinkelse må fremsettes senest 10 virkedager etter levering for å kunne gjøres gjeldende.

Hvis det ikke er noen leveringsadresse på bestillingsskjemaet, vil leveringen bli gjort til faktureringsadressen Ved bestilling angir du på bestillingsskjemaet om levering er nødvendig.

Frakt- og / eller leveringskostnader bæres igjen av kunden. Under levering må kunden være forberedt på å signere kvitteringen, som også betyr sertifikat for ytelse, eller når det gjelder en juridisk person, å stemple den. Når du overleverer varene til leveringsadressen, er ikke personen som signerer godkjennelsesprotokollen på stedet lenger ansvarlig for det bestilte produktet, hvorpå vi ikke kan godta en klage